İşte Şanlıurfa’daki aşiretler…

Diyarbakır Dicle Üniversitesi öğrencilerine Şanlıurfa’daki aşiretlerin araştırılması için tez ödevi verildi. Öğrenciler tarafından yapılan araştır...

 İşte Şanlıurfa’daki aşiretler…

29.05.2023 - 13:29

Güncelleme : 29.05.2023 - 13:29

Diyarbakır Dicle Üniversitesi öğrencilerine Şanlıurfa’daki aşiretlerin araştırılması için tez ödevi verildi. Öğrenciler tarafından yapılan araştırmalarda 174 aşiret tespit edildi. İşte tespit edilen aşiretler…

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere Şanlıurfa’daki aşiretlerin mezhepleri, konuştukları diller ve nerede ikamet ettiklerine dair bir tez ödevi verildi.

Öğrenciler tarafından yapılan araştırmalar sonucu Şanlıurfa’da 174 aşiret tespit edildi.

İşte o aşiretler;

 1. Afadle Aşireti, Merkez Sanlıurfada, Viranşehir, Mardin..( Arapça, Kürtçe)
 2. Acem Aşireti: Merkez İlçede otururlar. Kürtçe ve Arapça konuşurlar. Hanefi mezhebine bağlıdırlar.
 3. Advan Aşireti: Viranşehir ilçesinde otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi’dirler.
 4. Agovat veya Ağovat: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar Şafi’dirler.
 5. Alaaddin veya Alaadinli: Suruç köylerinde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 6. Allahverdi Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 7. Arap veya Tamallı Aşireti: Siverek Çatlı ve Erkonağı köylerinde otururlar. Kürtçe konuşurlar ve Şafi’dirler.
 8. Atmanlı Aşireti: Bozova ve Merkez ilçede otururlar. Kürtçe konuşurlar.Hanefidirler.
 9. Azıyanlar Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 10. Badıllı Aşireti: Merkez ilçe ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 11. Bablılar (Babıjlar): Siverek ve Viranşehir Merkez ve köylerinde otururlar.
 12. Bahserli Aşireti: Siverek ve Viranşehir Merkez ve köylerinde otururlar.
 13. Brodırej Aşireti: Siverek ve Viranşehir Merkez ve köylerinde otururlar
 14. Berazi (Berezan) Aşireti: Merkez ilçede otururlar.Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 15. Baziki Aşireti: Birecik ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar.Hanefidirler.
 16. Beggare Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi ve Şafidirler.
 17. Behriman (Behman) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.
 18. Berguhan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 19. Bezki (Beziki) Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 20. Bininil (Biniecil)Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Kürtçe ve Arapça onuşurlar.Hanefi’dirler.
 21. Binizeyt Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
 22. Bini Muhammet (Bini Hamat) Aşireti: Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
 23. Bini Yusuf Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Arapça konuşurlar. Şafii- Hanefidirler.
 24. Bini Ubiyt (Hubeyt), Bini Naimi, Binizeyt, Biniecil, Bini Muhammet, Bini Yusuf, İbade, Selemde Aşiretleri: Akçakale, Ceylanpınar– Harran Ovası Suriye sınırı boyunca uzanmakta olan ova köylerinde yaşamaktadırlar. Bu aşiretler arap kökenli aşiretlerdir. Bu aşiretlerin ismi önüne gelen “Bini” kelimesi Arapçada “oğlu” anlamına gelmektedir.107 Arapça ve Kürtçe konuşurlar. Hanefi ve Şafi’dirler.
 25. Bucak Aşireti: Hilvan ve Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler.
 26. Canbeyli (Canbek) Aşireti: Bozovada otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 27. Cemaldin Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi – Şafidirler.
 28. Cümeyle Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
 29. Çakallı Aşireti: Merkez İlçe’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 30. Çekeli Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.
 31. Cebikan (Cemıkan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefişafidirler.
 32. Coşkunlar Aşireti: Urfa Merkez ve Tulmen köyünde otururlar.
 33. Çurufa Aşireti : Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi – Şafidirler.
 34. Çuvan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 35. Delikanlı Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler
 36. Didanlı Aşireti: Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 37. Dinar Aşireti: Merkez ve Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 38. Divan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 39. Dodıkan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 40. Dügerler Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 41. Gajanlı Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 42. Geşan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi’dirler.
 43. Hacikan Aşireti: Merkezde otururlar. Arapça – Kürtçe konuşurlar. HanefiŞafidirler.
 44. Hacı Musa Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. 107 Ahmet Özer; ; Modernleşme ve Güneydoğu, İmge kitabevi, 1.baskı, Ankara, 1998,s.128 – Hadidi Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.
 45. Halfanlı Aşireti: Merkez’de otururlar. Arapça – Kürtçe konuşurlar. Hanefi – Şafidirler.
 46. Hartavi (Hırtavi) Aşireti: Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi -Şafidirler.
 47. Hamaventler: Urfa Merkez ve Tulmen Köyünde otururlar.
 48. Hıdrekan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi – Şafidirler.
 49. İzol Aşireti: Siverek ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 50. Karahan Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler.
 51. Karakeçi Aşireti: Siverek, Bozova, Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi- Şafidirler.
 52. Ketikanlı Aşireti: Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi – Şafidirler.
 53. Kejan Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi – Şafidirler.
 54. Kırvar Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler.
 55. Kojbinik Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe – Türkçe konuşurlar. Hanefidirler.
 56. Kusan Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 57. Kuran ve Guran Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 58. Kuri (Guri) Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 59. Kurkanlı (Burkanlı) Aşireti: Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 60. Kümnakşan (Kumaktan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 61. Lebenci Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 62. Mendan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi – Şafidirler.
 63. Merabi Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.
 64. Mersavi (Mersaflar) Aşireti: Merkezde ve Bozova ve Suruç sınırlarında yer alan köylerde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. – Meşhur Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
 65. Milli Aşireti: Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.
 66. Milan Aşireti: Karacadağ ve çevresinde oturmaktadırlar.
 67. Mirdis (Mirdasi) Aşireti: Merkez ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 68. Mirdesanlı Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 69. Nasır Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 70. Picanlı (Bijanlı) Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 71. Piyan Aşireti: Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar.
 72. Piranlı Aşireti: Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar.
 73. Reşoan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 74. Sabukanlı (Sebikanlı) Aşireti: Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 75. Seyyidan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 76. Sersap Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar.
 77. Sinkan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 78. Siyale (Sihale) Aşireti: Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
 79. Süleymanlar Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 80. Şerkiyan Aşireti: Viranşehir Oğlakçı Dedeköy, Köylerinde, Bozova Yukarı çatak Köyünde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Y ezidi ve Hanefidirler.
 81. Şeddadi Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 82. Şemilyan(Şımıtyan)Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.
 83. Şerifhan (Surufhan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. HanefiŞafidirler.
 84. Şeyhan (Şeyhanlı) Aşireti: Merkez, Suruç, Siverek ve Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 85. Tammah Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
 86. Türkan (Tırkan) Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 87. Ubedan (Übeyyen)∗ Aşireti: Viranşehir ve Aşkale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
 88. Yazaran∗ Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.
 89. Bini Muhammet (Bini Hamat) Aşireti: Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
 90. Bini Yusuf Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Arapça konuşurlar. Şafii- Hanefidirler.
 91. Bini Ubiyt (Hubeyt), Bini Naimi, Binizeyt, Biniecil, Bini Muhammet, Bini Yusuf, İbade, Selemde Aşiretleri: Akçakale, Ceylanpınar – Harran Ovası Suriye sınırı boyunca uzanmakta olan ova köylerinde yaşamaktadırlar. Bu aşiretler arap kökenli aşiretlerdir. Bu aşiretlerin ismi önüne gelen “Bini” kelimesi Arapçada “oğlu” anlamına gelmektedir.107 Arapça ve Kürtçe konuşurlar. Hanefi ve Şafi’dirler. – Bucak Aşireti: Hilvan ve Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler.
 92. Canbeyli (Canbek) Aşireti: Bozovada otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 93. Cemaldin Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi – Şafidirler.
 94. Cümeyle Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
 95. Çakallı Aşireti: Merkez İlçe’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 96. Çekeli Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.
 97. Cebikan (Cemıkan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefişafidirler.
 98. Coşkunlar Aşireti: Urfa Merkez ve Tulmen köyünde otururlar.
 99. Çurufa Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi – Şafidirler.
 100. Çuvan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 101. Delikanlı Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 102. Didanlı Aşireti: Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 103. Dinar Aşireti: Merkez ve Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 104. Divan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 105. Dodıkan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 106. Dügerler Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 107. Gajanlı Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 108. Geşan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi’dirler.
 109. Hacikan Aşireti: Merkezde otururlar. Arapça – Kürtçe konuşurlar. HanefiŞafidirler.
 110. Hacı Musa Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 111. Hadidi Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.
 112. Halfanlı Aşireti: Merkez’de otururlar. Arapça – Kürtçe konuşurlar. Hanefi – Şafidirler.
 113. Hartavi (Hırtavi) Aşireti: Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi -Şafidirler.
 114. Hamaventler: Urfa Merkez ve Tulmen Köyünde otururlar.
 115. Hıdrekan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi – Şafidirler.
 116. İzol Aşireti: Siverek ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 117. Karahan Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler.
 118. Karakeçi Aşireti: Siverek, Bozova, Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi – Şafidirler.
 119. Ketikanlı Aşireti: Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi – Şafidirler.
 120. Kejan Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi – Şafidirler.
 121. Kırvar Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler.
 122. Kojbinik Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe – Türkçe konuşurlar. Hanefidirler.
 123. Kusan Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 124. Kuran ve Guran Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 125. Kuri (Guri) Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 126. Kurkanlı (Burkanlı) Aşireti: Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 127. Kümnakşan (Kumaktan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 128. Lebenci Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
 129. Mendan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi – Şafidirler.
 130. Merabi Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.
 131. Mersavi (Mersaflar) Aşireti: Merkezde ve Bozova ve Suruç sınırlarında yer alan köylerde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. – Meşhur Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
 132. Milli Aşireti: Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.
 133. Milan Aşireti: Karacadağ ve çevresinde oturmaktadırlar.
 134. Mirdis (Mirdasi) Aşireti: Merkez ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 135. Mirdesanlı Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. 52
 136. Nasır Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 137. Picanlı (Bijanlı) Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 138. Piyan Aşireti: Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar.
 139. Piranlı Aşireti: Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar.
 140. Reşoan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 141. Sabukanlı (Sebikanlı) Aşireti: Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 142. Seyyidan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 143. Sersap Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar.
 144. Sinkan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 145. Siyale (Sihale) Aşireti: Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
 146. Süleymanlar Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 147. Şerkiyan Aşireti: Viranşehir Oğlakçı Dedeköy, Köylerinde, Bozova Yukarı çatak Köyünde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Y ezidi ve Hanefidirler.
 148. Şeddadi Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 149. Şemilyan(Şımıtyan)Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.
 150. Şerifhan (Surufhan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. HanefiŞafidirler.
 151. Şeyhan (Şeyhanlı) Aşireti: Merkez, Suruç, Siverek ve Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
 152. Tammah Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
 153. Türkan (Tırkan) Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
 154. Ubedan (Übeyyen)∗ Aşireti: Viranşehir ve Aşkale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
 155. Yazaran∗ Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.
 156. Kalender Aşireti
 157. TeaLbe aşireti
 158. Saramdı aşireti
 159. Badîl aşireti
 160. Ciriç aşireti
 161. Taiy aşireti
 162. bini hatip aşireti
 163. Seyhbizin aşireti, Siverek Daragon köyu ve Siverek merkez. Kürtçe konuşurlar ve Safi mezhebindeler.
 164. Şeddadi aşireti
 165. Bini esed aşireti
 166. Fitit aşireti
 167. Xıdemin aşireti
 168. maacle aşireti
 169. Indari aşireti
 170. inşee aşireti
 171. Gerger aşireti
 172. Şerzan aşireti
 173. Ebu Cerad aşireti
 174. Şenateş Aşireti

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın