Şanlıurfa’da Eğitimde Dijital Dönüşüm

21. yüzyılda etkileşim, toplumun her kesiminde yaşayan bireyler için kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Günümüz bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitimin yapısını ve biçimini etkilemekte, eğ...

 Şanlıurfa’da Eğitimde Dijital Dönüşüm

12.08.2021 - 9:54

Güncelleme : 12.08.2021 - 9:54

21. yüzyılda etkileşim, toplumun her kesiminde yaşayan bireyler için kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Günümüz bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitimin yapısını ve biçimini etkilemekte, eğitimcileri yeni eğitim programları ve öğrenme-öğretme modelleri geliştirmeye zorlamaktadır. Eğitimde Teknolojiden yararlanmak, artık günümüz eğitim sisteminin vazgeçilmez aracı haline gelmiştir.

Gelişmiş, gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler eğitim sistemlerini çağın şartlarına uygun yenileme ve geliştirme faaliyetlerini hızlı bir biçimde devam ettirmelidirler. Bu noktada uzaktan eğitim, dijital eğitim gibi ekosistemler artık büyük bir önem teşkil etmektedir. Uzaktan eğitim; zaman ve mekândan bağımsız, birçok eğitim kaynağına erişim fırsatı sunmakla beraber, birçok öğrenci ve öğretmeni birleştirme yönüyle örgün öğretime göre daha esnek bir yapıya sahiptir. Uzaktan eğitim, dijital eğitim, ters-yüz edilmiş sınıflar derken dünya genelinde Covid-19 (Korona virüs) salgını nedeniyle örgün eğitime ara vermek zorunda kalındı. Eğitim teknolojileri çalışmalarını kurumlarında hali hazırda yürütenler ve sürece hâkim olanlar planlamalarını ilk günden yapabiliyorken, süreci bir şekilde yürütmeyi başardılar. Ancak, yapılan tüm planlamalarda eğitimin verimli olmasında en önemli üç unsur; öğrenci, eğitim programı ve öğretmendir. Tabii ki süreci planlarken en önemli adımlardan biri olan, öğretmen eğitimlerini es geçmemek şart. Süreci her ne kadar idare, akademik ve eğitim teknolojileri koordinatörleri planlayarak yürütse de, ekran karşısında olacak öğretmenlerin kullanılacak teknolojiye tam hâkimiyeti, sürecin verimliliği adına büyük önem arz etmektedir. Unutmamak gerekir ki; öğrenci ile doğrudan etkileşime giren, öğretim ortamını oluşturan, aracı gereci planlayan ve uygulayan öğretmendir.

 

Bu bağlamda, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, finansmanının tamamı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından karşılanan “Eğitimde Dijital Dönüşüm” isimli proje kapsamında Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerini kapsayan proje, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün liderliğinde, Şanlıurfa’nın 3 merkez ilçesinden 6 okulun üye olduğu konsorsiyum olarak planlanmıştır. Konsorsiyumumuz Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde; Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi, ÇEAŞ Anadolu Lisesi, Tes-İş Anadolu Lisesi, Turgut Özal MTAL, Karaköprü Özel Eğitim Meslek Okulu ve Özel Bahçeşehir Fen Lisesi olmak üzere 7 kurumdan oluşmaktadır.

 

Eğitimde Dijital Dönüşüm projemiz, öğretmenlerimizin tersyüz sınıf sistemini kullanabilme, dijital içerik geliştirip bu içerikleri derslerine entegre edebilmeleri hedefi ile oluşturduğumuz bir projedir.

Dijital eğitimin önemli bir parçası, tersyüz sınıf sistemi (flipped classroom)’dir. Tersyüz sınıf sisteminde öğrenciler konuları ders saati dışında öğretmenin sağladığı dijital içeriklerden öğrenip normalde ödev olarak verilen aktiviteleri, konunun tartışılmasını ve pekiştirici alıştırmaları sınıfta yaparlar.

Eğitim ortamının zenginleşmesi, dijital içerikler ile ders etkinliğinin artırılması ve etkileşimli ortamı hazırlayan bu sistem, başarısını kanıtlamış bir eğitim modelidir.

Projemiz ile yenilikçi öğretim yöntemlerinin okullarda uygulanması, çoklu zekâ kuramına göre farklı tarzlarda öğrenen ve bireysel öğrenme farklılığı nedeniyle sınıfta yeterli düzeyde öğrenmeyi sağlayamayan, bu sebeplerle devamsızlık yapan, okulu erken bırakan, sosyal olarak kabul edilemediği için akran zorbalığı yaşayan, davranış sorunları çıkaran öğrencilerde azalma olması ve eğitimde başarının artması hedeflenmektedir.

İl genelinde yaptığımız araştırmada; öğretmenlerin sadece %3.1’i tersyüz sınıf sistemini kullanmakta ve sadece %39.4’ü dijital materyal üretebilmektedir. Proje hedeflerimiz arasında; Tersyüz sınıf tekniğini kullanan öğretmen oranını %3.1’den %13.1’e çıkarmak, Dijital içerik üretip derslerine entegre edebilen öğretmen oranını %39.4’den % 49.4 çıkarmak ve Dijital eğitim konusunda öğretmenlerde farkındalık oluşturmak yer almaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında 2019 yılı Teklif Çağrısı döneminde Müdürlüğümüz tarafından sunulmuş olan 2019-1-TR01-KA101-066084 numaralı hibeyle desteklenmeye uygun görülen ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer tarafından da desteklenen “Eğitimde Dijital Dönüşüm” projemizin, ilimiz eğitim ve öğretimine ciddi katkılar sunacağına inanıyoruz.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın