Urfa için personel alımı yapılacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aylardır beklenilen geniş kapsamlı Türkiye geneli kamu personeli alım ilanını duyurdu.  Şanlıurfa ile birlikte birçok ilde toplamda 426 sözleşmeli personel alım yapıl...

 Urfa için personel alımı yapılacak

14.11.2022 - 9:15

Güncelleme : 14.11.2022 - 9:15

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aylardır beklenilen geniş kapsamlı Türkiye geneli kamu personeli alım ilanını duyurdu.  Şanlıurfa ile birlikte birçok ilde toplamda 426 sözleşmeli personel alım yapılacak.
Taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, sözleşmeli personel alım ilanı duyurusu geldi. Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de toplamda 426 personel alımı yapcak. Alınacak iller arasında Şanlıurfa da yer alıyor. Siverek Tapu Müdürlüğü’ne 2, Suruç ve Viranşehir Tapu Müdürlüklerine de 1’er personel alımı gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştireceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli, 425 adet Sözleşmeli Tekniker olmak üzere 426 adet sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Genel Şartlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıraksının (A) bendinin 1,4,5,6,7 ve 8 numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak. Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin: ”Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirtilen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu! Başvurular başladı Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

Başvuru işlemleri tamamlandıkta sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ekli listede belirtilen birimlerin karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların yerleştirilmesi yapılacak, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan aday, doğum tarihi de aynı olması halinde diploma notu yükse olan adaya öncelik tanınacaktır.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın