Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi için flaş karar!

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 243 ada ,2 nolu parsel sit alanı ilan edildi.

 Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi için flaş karar!

01.06.2023 - 9:05

Güncelleme : 01.06.2023 - 9:05

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 243 ada ,2 nolu parsel sit alanı ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aşağı oylum kırsal mahallesinde kaya mezarlarının bulunduğu 243 ada ile 2 nolu parseller 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edildi.

Yayımlanan karara göre, Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Aşağı Oylum Mahallesinde, Mülkiyeti Kamu Orta Malına ait, 243 ada 2 nolu parselin bir kısmında yer alan kaya mezarlarının bulunduğu arkeolojik alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında tesciline ilişkin Şanlıurfa 11 Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.02.2023 tarih ve 3498830 sayılı yazısı ve ekleri, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 29.03.2023 tarih ve 2023152012 sayılı, Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığın 04.04.2023 tarih ve 74298 sayılı, Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 03.05.2023 tarih ve 6331626 sayılı, Suruç Belediye Başkanlığının 04.04.2023 tarih ve 8929 sayılı, Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğünün 30.03.2022 tarih ve 9384501 sayılı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 19.04.2023 tarih ve 176684 sayılı kurum görüş yazıları, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.05.2023 tarih ve 2053629 sayılı raporu okundu. Konunun dosyası, 1/3000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonucunda: Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Aşağı Oylum Mahallesinde, Mülkiyeti Kamu Orta Malına ait, 243 ada 2 nolu parseli bir konunla yer alan kaya mezarlarının bulunduğu arkeolojik alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından ekli 1/3000 ölçekli koordinatlı haritada sınırlar gösterildiği şekilde 1 Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, İlgili tapu müdürlüğünce ekli 1/3000 ölçekli koordinatlı haritada bir kısmi sit alanında kalan 243 ada 2 p nolu parselin tapudaki beyanlar hanesine “Bir Kusan L. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır” şerhinin konulmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda Aşağı Oylum Kaya Mezarlarının 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 2 Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez 3 Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanın görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. Yeni tarımsal alanlar açılamaz Mevcut ağaçlardan ürün alabilir. Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine, karar verildi.’’ denildi.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın