Şanlıurfa’da personel alınacak! İşte şartlar…

Şanlıurfa’da personel alınacak! İşte şartlar…
...

 Şanlıurfa’da personel alınacak! İşte şartlar…

07.12.2023 - 16:26

Güncelleme : 07.12.2023 - 16:26

Şanlıurfa’da personel alınacak! İşte şartlar…

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa’da istihdam edilmek üzere personel alımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne personel alımı ilanı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’da istihdam edilmek üzere 1 sosyal çalışmacı, 1 erkek temizlik görevlisi alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 7 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden alınacak.

 

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 • 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 • 2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • 3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • 4- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
 • 5- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (14.12.1988 ve sonrası doğumlu olanlar.)
 • 6- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;
 • a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
 • b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
 • c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
 • ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,
 • d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.)
 • 7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
 • 9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
 • 10- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.
 • 11- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması.
 • 12- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın