Şanlıurfa’da personel alımı yapılacak!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşra hizmet birimlerinde istihdam etmek üzere Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu toplamda 171 Sözleşmeli Tek...

 Şanlıurfa’da personel alımı yapılacak!

13.06.2023 - 10:03

Güncelleme : 13.06.2023 - 10:03

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşra hizmet birimlerinde istihdam etmek üzere Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu toplamda 171 Sözleşmeli Tekniker ve 31 Sözleşmeli Mühendis pozisyonuna personel alımı yapacaktır. Bu alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında gerçekleştirilecektir. Başvurular, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacaktır.

Resmî Gazete ’de yayımlanan ilana göre, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü aralarında Şanlıurfa’nın bulunduğu 171 Sözleşmeli Tekniker ve 31 Sözleşmeli Mühendis pozisyonuna alanlarında istihdam edilmek üzere toplamda 202 personel alımı yapacak.

Personel alımında 5’i mühendis, 28’i de tekniker pozisyonu olmak üzere, Şanlıurfa’nın bir çok ilçesindeki Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’nde istihdam edilmek üzere toplam 33 sözleşme personel alınacak.

Alımlarda Sözleşmeli Tekniker unvanı için 2022 yılı KPSS (B) grubu P93, Sözleşmeli Mühendis unvanı için ise 2021 veya 2022 yılı KPSS (B) grubu P3 puan türünden 70 ve üzeri puan esas alınacaktır.

 

Adaylarda aranan genel şartlar şunlardır:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak unvanla aynı unvanda kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmamış olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine uygun olmak. Bu maddeye göre, sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin, hizmet sözleşmesine aykırı davranışlarının nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme süresi içinde Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar dışında sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilememeleri gerekmektedir.

 

Özel şartlar ise şu şekildedir:

1) Sözleşmeli Tekniker unvanı için 2022 yılı KPSS (B) grubu P93, Sözleşmeli Mühendis unvanı için ise 2021 veya 2022 yılı KPSS (B) grubu P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. Yüksek puan almak, başvuruda bulunan adayların ilanda belirtilen pozisyon için uygun niteliklere sahip olmaları gerektiği anlamına gelir. Eksik evrak veren, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan, bilgilerinde tutarsızlık olan veya belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) Arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

3) Adayların aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Unvanlar, Mezun Olunan Önlisans/Lisans Programları Ve Yerleştirme Yapılacak Birimler

 

Kadastro Müdürlükleri

Başvurular, 03.07. 2023 tarihinden 07.07.2023 tarihine kadar e-devlet üzerinden yapılabilecektir. Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular sırasında adaylardan kimlik bilgileri, KPSS puanı, eğitim durumu, adli sicil kaydı ve erkek adayların askerlik bilgisi gibi bilgiler istenmeyecek. Bu bilgiler, adayların e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edilecektir. Ancak, adayların bilgilerinde hata veya eksiklik varsa, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlara başvurarak güncelleme ve düzeltmeleri yapmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz etmeleri gereken belgeler daha sonra duyurulacaktır.

Yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların, bu ilanda aranan öğrenim durumuna denkliği olduğunu gösteren belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın