Kıdem mağduru 2 bin polis amiri düzenleme bekliyor

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun 55. maddesine göre Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinden mezun olanlar (A) grubu amir, polis memuru iken gerekli aşamaları geçenler ise (B) grubu amir olarak ...

 Kıdem mağduru 2 bin polis amiri düzenleme bekliyor

08.03.2022 - 9:57

Güncelleme : 08.03.2022 - 9:57

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun 55. maddesine göre Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinden mezun olanlar (A) grubu amir, polis memuru iken gerekli aşamaları geçenler ise (B) grubu amir olarak görev yapmaktaydı. (A) grubu amirler 4 yılda bir, (B) grubu amirler 6 yılda bir terfiye hak kazanmaktaydı. Bu durum 27/03/2015 tarihli düzenlemeden sonra değiştirilerek Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi kapatılmış, (B) grubu amirlik statüsü iptal edilmiş, (A) ve (B) grubu amir ayrımına bahse konu kanunun 55. maddesinde yapılan değişiklik ile son verilerek polis amiri olabilmek için LİSANS mezunu olma şartı getirilmiştir. Böylece; bahse konu kanun değişikliğinden sonra Polis memurlarından LİSANS mezunu olanlar gerekli aşamaları geçtikten sonra (A) grubu polis amiri olmaya başlamıştır. Ancak yine aynı tarihte mezkur kanuna eklenen Geçici Ek-26. madde ile 27/03/2015 tarihinden önce LİSANS mezunu olan polis memurlarından gerekli aşamaları geçerek polis amiri olanlar, bahse konu değişiklik sonrasında kendileri gibi polis memurluğundan gelen emsalleri gibi (A) grubu amir yapılmayarak Geçici Ek-26. madde ile (B) grubu amir olarak sabit bırakılmışlardır. Mezkur kanuni düzenleme ile polis memuru iken polis amiri olanlar arasında 2015 tarihinden önce ve sonra ayrımına gidilerek, bu tarihten sonra aynı liyakat koşullarına sahip polis amiri olanlar arasında eşitsizlik meydana gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisince Emniyet Teşkilatı Kanunun Geçici-26 maddesinin ilgili fıkrasında 06/12/2019 tarihinde tekrar değişiklik yapılarak, LİSANS mezunu olmalarına rağmen (B) grubu amir olarak sabit bırakılan 2015 tarihi öncesi polis amiri olanlar, kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 24/12/2019 tarihi itibariyle herhangi bir eğitime gerek görülmeden doğrudan (A) grubu amir statüsüne alınarak eşitsizlik kısmen giderilmiştir. Ancak; 2015 öncesindeki polis amirlerinin eşitleri gibi ilk düzenlemenin olduğu, yani (A) ve (B) grubu polis amiri ayrımının tamamen kaldırıldığı 27/03/2015 tarihinden itibaren (A) grubu amir sayılmamaları eşitler arasında eşitsizliğe sebebiyet vermektedir. Bu durum, liyakat, eşitlik ve hiyerarşi açısından çeşitli olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. Bahse konu kanuni düzenleme sonrasında hiyerarşik yapıda olumsuzluk ile ilgili bir örnek vermek gerekirse; 11/07/2014 tarihinde Komiser Yardımcısı olarak göreve başlayan bir polis amirinin emrinde çalışan polis memuru sınav şartını yerine getirdikten 2015 veya 2016 yıllarında Komiser Yardımcısı olduktan sonra, bekleme sürelerindeki eşitsizlik nedeniyle 2020 yılında bir üst rütbe olan Komiser rütbesine terfi sonrasında daha kıdemli hale gelerek emir aldığı amirine emir verecek konuma gelmiştir. Ayrıca 2015 yılından önce amirlik eğitimi 9 ay iken; 2015 ile 2018 yılları arasında 3 ay ile 6 ay arası değişik sürelerde eğitim verilmiştir. Ayrıca komiser yardımcısının astı konumunda bulunan Başpolis memurları da 06/12/2019 tarihinde Emniyet Teşkilatı Kanununda değişiklik sonrasında 15 gün bilgisayardan uzaktan online eğitim alarak (A) grubu amir statüsüne getirilmiştir. Emniyet Teşkilatı Kanunun Geçici-26.maddesinin ilgili fıkrasında 06/12/2019 tarihinde yapılan düzenlemede geçen; Bu şekilde (A) grubuna geçenlerin bulundukları rütbede (A) grubu polis amirleri için belirlenen süreden fazla çalışmış olmaları geriye yönelik olarak herhangi bir hak doğurmaz şeklindeki ifadesinin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olması ve aynı zamanda Emniyet Teşkilatındaki hiyerarşik yapıya zarar verdiğinden dolayı TBMM tarafından kaldırılarak, yeniden yapılacak düzenleme ile 2015 öncesindeki LİSANS mezunu polis amirlerinin 24/12/2019 tarihi itibariyle değil de eşitleri gibi 27/03/2015 tarihi itibariyle (A) grubu amir statüsüne getirilmesi, bu konuda mağduriyet yaşayan yaklaşık iki bin civarındaki polis amirinin talepleri arasında bulunmaktadır.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın