Bakanlık Şanlıurfa’da çok sayıda personel alacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Şanlıurfa’da bulunan yurtlarda istihdam edilmek üzere 21 sözleşmeli personel alacak. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

 Bakanlık Şanlıurfa’da çok sayıda personel alacak!

04.10.2023 - 11:57

Güncelleme : 04.10.2023 - 11:57

Gençlik ve Spor Bakanlığı Şanlıurfa’da bulunan yurtlarda istihdam edilmek üzere 21 sözleşmeli personel alacak. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şanlıurfa ilinde bulunan yurtlarında istihdam etmek üzere 21 sözleşmeli personel alımı yapacak.

İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Adayların başvuru yapabilmesi için son tarih 10 Ekim 2023 olarak belirlendi.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 • 3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • 4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
 • 5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,
 • 6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
 • 7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
 • 8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
 • 9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
 • 10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • 11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

BAŞVURU BELGELERİ

 • Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 • 1) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup eşdeğerliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış eşdeğerlik belgesi veya eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
 • 2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

BAŞVURU SÜRECİ

 • Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
 • KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın